Local Learning Lab

Programma

LOCAL LEARNING LAB – 12 juni 2018

  

Zet u zich in om voor jongeren een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden, jonge talenten aan uw bedrijf te binden of leerlingen te informeren zodat er een brug geslagen wordt tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt? Op dinsdag 12 juni vindt het Local Learning Lab plaats. We willen de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt optimaliseren. Deze bijeenkomst is exclusief voor ondernemers, scholen en beleidsmakers. Met toonaangevende sprekers (o.a. Daan Quakernaat en Marinka Kuiper) en  internationale gasten, onder de bezielende leiding van Bart Eigeman.

 

In het programma is veel aandacht voor de sociale en interculturele skills die jongeren nodig hebben om te slagen in hun opleiding. Ook meer over hoe we onze jongeren goed informeren over belangrijke beslissingen voor de  toekomst.  Verder vertellen we hoe we aan lokale ambities werken door deel te nemen aan internationale projecten en is ondernemend leren onderwerp van gesprek.  

 

De organisatie van dit evenement is in handen van de triple helix in ’s-Hertogenbosch; Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Samen zorgen we ervoor dat we onze jongeren voorbereiden op de wereld van morgen!  

 

Bekijk het programma en de uitdagende workshops, reserveer dinsdag 12 juni in uw agenda (9:00 – 17:00 uur) en kom naar het interactieve Local learning Lab.

 

Programma :

 

 

09:00 uur                       ontvangst

09:30 – 09:45 uur           Opening door dagvoorzitter Bart Eigeman:

  • Welkomstwoord door Burgemeester/Wethouder

09:45 – 10:00 uur           Christoph Niggemeier (Kreis Soest Schulangelegenheiten Europa-Agentur) en Mariève Craste (gemeente ’s-Hertogenbosch):

  • “Europees bouwen aan lokale ambities”

10:00 – 11:00 uur           Daan Quakernaat:

  • “Ga kathedralen bouwen!”

 

Gastspreker Daan Quakernaat – “Ga kathedralen bouwen”

Daan Quakernaat brengt een groep in beweging en zet aan tot actie. Hij houdt zijn publiek een spiegel voor door hen te confronteren met het eigen gedrag. Ga doen en ga bouwen! Blijf niet te lang steken bij alle beren op de weg. Veel moois dat mensen creëren komt voort uit doen. Ga experimenteren, proberen, durven, dromen en bouwen met alles wat erbij hoort.

www.quakernaat.nl

 

Pauze

 

11:30 – 12:15 uur          - Workshopronde 1

12:30 – 13:00 uur          - Workshopronde 2

 

Netwerklunch

 

14:00 – 14:30 uur          - Gastspreker Marinka Kuipers:

  • “Loopbaanoriëntatie- en begeleiding”

 

Gastspreker Marinka Kuijpers – “Loopbaantontwikkeling en -begeleiding”

Marinka Kuijpers is bijzonder hoogleraar op het gebied van loopbaanontwikkeling en –begeleiding in het beroepsonderwijs. Zij heeft bijna twintig jaar ervaring in onderzoek en trainingen op het gebied van loopbaanbegeleiding en begeleidt scholen bij het implementeren van loopbaangericht onderwijs.

www.marinkakuijpers.nl

 

14:30 – 14:45 uur          - Gastspreker Dr.in Michaela Marterer - Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft (STVG)

“Uitkomsten van een onderzoek over de blik van het bedrijfsleven op competente leerlingen”

 

15:00 – 15:30 uur          - Workshopronde 3

 

15:45 – 16:15 uur          - Paneldiscussie met (internationale) gasten van o.a. de Bossche Vakschool, Marinka Kuipers en Willem Poen (stuurgroep Technologie Agridfood Capital):

 

16:15    - borrel

  

Locatie :

 

School voor de Toekomst –

 

Parkeren

 

Workshops :

 

  • Op de dag zelf maakt u een keuze uit de diverse inspirerende workshops.

 

Workshops  

 

AgriFood Capital Werkt!

Name

Henny Ketelaars

Functie/titel

 

Company name

AgriFood Capital Werkt!

Titel workshop

Talent & Career

Description Dutch

 

Description English

 

 

  1. Entrepreneurial Education fits all

Name

Margo van den Oord

Functie/titel

Programleader Entrepreneurial Education ‘s-Hertogenbosch

Company name

Ondernemend Onderwijs ‘sHertogenbosch

Titel workshop

Entrepreneurial Education fits all

Description Dutch

Doel: het eigen onderwijs/leren omvormen naar meer ondernemend leren. Deelnemers gaan aan de slag met Sociaal Ontwerpend, Onderzoekend en Ondernemend Leren (SOOOL). Speciale aandacht is er voor het werken met open vragen; de idee-ontwikkelingsfase en het werken met problemen vanuit de samenleving / maatschappelijke vraagstukken.

Description English

Aim: to transform one's own education / learning into more entrepreneurial learning. Participants participate with Social Design, Research and Entrepreneurial Learning (SOOOL). Special attention is paid to working with open questions; the idea development phase and working with problems from society / social issues.

 CoCoCo

Name

Michaela Marterer

Functie/titel

 

Company name

STVG

Titel workshop

CoCoCo

Description Dutch

 

Description English

 

 

Jinc

Name

 

Functie/titel

 

Company name

Jinc

Titel workshop

Doegroep begeleiding

Description Dutch

 

Description English

 

 Critical Thinking

Name

Jan vd Nieuwenhuizen / Peter van Kessel

Functie/titel

-

Company name

Bossche Vakschool

Titel workshop

IDWORX

Description Dutch

In deze workshop wordt ingegaan op het Pass2work project. Door het aanbieden van een methodisch denkvaardigheden programma is gepoogd met name de competenties kritisch en creatief denken en communicatieve vaardigheden te verbeteren.   Om dit vast te stellen of dat gelukt is, is er onderzoek gedaan. Tijdens deze bijeenkomst wordt er toegelicht wat het programma behelst en worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Description English

This workshop will inform one about the CoRT program which is a thinking skills program which is introduced to students of the Bossche vakschool (age 14-16) It is offered to them to improve the next four social skills: creative thinking, critical thinking collaboration and communcation. Research results will be presented

 SBB - Arbeidsmarktinformatie

Name

Méri Michels

Functie/titel

 

Company name

SBB

Titel workshop

Social Studies

Description Dutch

 

Description English

 

 Bridge – only in dutch!

Name

Karin Fraai / Edwin Cornelisse

Functie/titel

 

Company name

Gemeente Rotterdam

Titel workshop

Bridge

Description Dutch

Met het project BRIDGE wordt de positie van jongeren van Rotterdam Zuid op de arbeidsmarkt versterkt, door te zorgen dat ze kiezen voor een opleiding in de techniek, zorg, haven of food. Als ze dat doen stellen werkgevers een baan in het vooruitzicht.

Description English

-

 Intercultural Competences

Name

Marion Dietz & Reiner Linpinsel

Functie/titel

 

Company name

 

Titel workshop

Intercultural competences

Description Dutch

 

Description English

A workshop about the important subject of the  intercultural competences young people need to succeed on the labourmarket. Presentation of the developed concept for intercultural competences in Soest (Germany).

 LOB en Ouderparticipatie – only in Dutch!

Name

Edith Vissers

Functie/titel

Projectleider

Company name

Koning Willem I College

Titel workshop

Ouderparticipatie

Description Dutch

De invloed van ouders op de loopbaan(keuzes) van leerlingen is groot. Leerlingen geven aan dat zij vooral met hun ouders spreken over hun loopbaan. De betrokkenheid van ouders draagt substantieel bij aan schoolsucces en preventie van schooluitval. In deze workshop wordt ingezoomd op recent onderzoek op dit thema en er worden handreikingen gegeven over de wijze waarop school de betrokkenheid van ouders bij LOB kan stimuleren. Deelnemers gaan hiermee aan de slag en bepalen welke verbeteracties zij voor hun eigen school kunnen initiëren.

Description English

-

 Toolbox - docententraining

Name

Jacqueline Ringens / Isabelle

Functie/titel

 

Company name

 

Titel workshop

 

Description Dutch

 

Description English